وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دو چیز نجس

اگر جایی که نجس شده مشخص نباشد

اگر جایی که نجس شده مشخص نباشدمسأله 124 اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آنها استفاده می‌کند نجس شده و نداند کدام است، باید از هر دو اجتناب کند (1)، بلکه اگر مثلًا نمی‌داند لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده…