قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

دو رکوع

صفحه اصلی/برچسب:دو رکوع

اگر سر از رکوع بردارد و دوباره رکوع کند

 اگر سر از رکوع بردارد و دوباره رکوع کند [ اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد] مسأله 1039 اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه به قصد رکوع به اندازه رکوع خم شود، نمازش باطل است و نیز اگر [...]