غسل ارتماسی زیر دوش حمام

غسل ارتماسی زیر دوش حمام  نحوه و احکام غسل ارتماسی را از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر بخوانید. غسل زير دوش  پرسش 98 . آيا مى توان با دوش حمام غسل ارتماسى گرفت؟ همه مراجع: خير، غسل ارتماسى زير دوش حمام صحيح نيست و بايد غسل ترتيبى انجام داد.[1] [1]. توضيح المسائل مراجع، م [...]