وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دوست بد

ویژگی های دوست بد در روایات

ویژگی های دوست بد در روایاتاصحاب بدعت، احمقان وجاهلان 1. از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «با اهل بدعت همنشينى نكنيد كه در نزد مردم همانند آنها خواهيد بود».  2. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود:…