وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دندان‌سازى

پوشيدن طلا و نقره انگشتر و حلقه

پوشيدن طلا و نقره انگشتر و حلقهمطابق نظر آيت الله خامنه ايپوشیدن طلا و نقره و به کار بردن آنس 442: به دست کردن انگشتر طلا توسط مردان بخصوص در نماز چه حکمی دارد؟ ج: به دست کردن انگشتر طلا برای مردان در هیچ حالی جایز نیست و نماز با…