وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دنبه

بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبه

بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبه بریدن قسمتی از بدن حیوان زنده مثل دنبهمسأله 2625 اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند، مثلًا دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‌باشد. (مکارم): مسأله اگر از حیوانی…