وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دليل تقليد

تقلید مساله عقلی است یا ادله شرعی دارد

تقلید مساله عقلی است یا ادله شرعی داردس ۱: آیا تقلید، صرفاً یک مسأله عقلی است یا ادلّه شرعی نیز دارد؟ ج: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کند. اجوبه…