وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دفن مسلمان

دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکس

دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکسمسأله 620 دفن مسلمان، در قبرستان کفار و دفن کافر، در قبرستان مسلمانان جایز نیست. (1) این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (1) (تبریزی:) بنا بر احتیاط. (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب.مسأله 621 دفن…