وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دفترچه بیمه

حکم استفاده از دفترچه بیمه دیگران

حکم استفاده از دفترچه بیمه دیگران حکم استفاده از دفترچه بیمه دیگران سوال : آيا استفاده از بيمه ديگران، جايز است؟ پاسخ همه مراجع: استفاده از دفترچه بيمه ديگرى، برخلاف مقررات و موجب ضمان استفاده كننده است..دفتر: همه مراجع.…