مرور برچسب

دعای محتضر

دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر

دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر1-رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است. 2- مستحب ّ است شهادتین و اقرار به دوازده امام علیهم السلام و سایر عقاید حقّه را، به کسی که در حال جان دادن است تلقین کنند. برای مطالعه احکام جامع محتضر حتما…

احکام محتضر طبق نظر10مرجع

احکام محتضراحکام محتضرمسأله 533 مسلمانی را که (1) محتضر است یعنی در حال جان دادن می باشد (2) مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، باید (3) به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد (4) و اگر خواباندن او کاملًا به این طور…