حكم خواندن دعاى كميل توسط حائض

حكم خواندن دعاى كميل توسط حائض خواندن دعاى كميل پرسش 167 . در دعاى كميل آيه «اَفَمَنْ كانَ مُؤْمِنا كَمَنْ كانَ فاسِقا لا يَسْتَوونَ»[81] وجود دارد؛ آيا زن حائض مى تواند دعاى كميل بخواند؟ آيات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: خواندن دعاى كميل براى زن حائض  اشكال ندارد؛ ولى بايد آيه ياد شده را بر زبان جارى [...]