مرور برچسب

دعانويس

حکم شرعي دعانویسی چيست

حکم شرعي دعانویسی چيست حکم شرعي دعانویسی چيستدعانویس شخصي است كه با استفاده از نوشتن متون دعا بر روي اجسامي مانند قفل و كليد و كاسه و يا بر روي كاغذ ادعا مي كند كه مي تواند مشكل مردم را حل نمايد. نوع اين افراد شياداني هستند كه جنبه هاي…