وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دشوار بودن عمل به فتوا

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

بقا‏ بر تقليد ميّت‏ (باقي ماندن در تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است). در نوشتار قبل تقلید ابتدایی و بقا بر میت از نظر مراجع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نماییدمطابق نظر آيت الله خامنه ايبقا‏ بر تقلید میت‏ اجوبه الاستفتائات س…