وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دشمن اهل بیت

بارداری در پریودی و منظور از ولد حیض

بارداری در پریودی و منظور از ولد حیض بارداری در پریودی و منظور از ولد حیضدر نوشتار قبل «حکم شرعی نزدیکی در حیض» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.باور نادرست : زنان طی عادت‌ماهیانه نمی‌توانند باردار…