مرور برچسب

دست كشيدن

آيا هنگام غسل بايد بر بدن دست كشيد

آيا هنگام غسل بايد بر بدن دست كشيد دست كشيدن پرسش 93 . آيا در غسل دست كشيدن به بدن واجب است؛ يا تنها جارى كردن آب بر بدن كافى است؟همه مراجع: اگر بدون دست كشيدن آب به پوست مى رسد، دست كشيدن به  بدن لازم نيست.. العروة الوثقى، ج…

دست کشیدن در وضو و جريان آب بر اعضا

دست کشیدن در وضو و جريان آب بر اعضاصدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است، هر چند به وسیله‌ی دست کشیدن باشد و مسح اعضا با دست مرطوب به تنهایی کافی نیست. رساله آموزشي .دست كشيدن پرسش 11 . آيا در وضو جريان آب بر اعضا واجب است،…