وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دست زدن به قرآن

دست زدن به قرآن بدون وضو

دست زدن به قرآن بدون وضومسأله 317 مس ّ نمودن خطّ قرآن، یعنی رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن برای کسی که وضو ندارد، حرام است (1). ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگر ترجمه کنند مس ّ آن اشکال ندارد. (1) (گلپایگانی، صافی:) و…

دست زدن به خط قرآن در حال استحاضه

دست زدن به خط قرآن در حال استحاضهدر نوشتار قبل وظیفه استحاضه در اعمال مشروط به طهارت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مستحاضه و قرآن پرسش 197 . آيا زن مستحاضه مى تواند با همان طهارتى كه براى نماز داشته،…