وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دست دادن با فاميل

دست دادن با نامحرم

دست دادن با نامحرمنكته: دست دادن با نامحرم حرام است، خواه فاميل باشد خواه نباشد. و خواه مسلمان باشد و يا غير مسلمان . حكم دست دادن با نامحرم پرسش 110. حكم دقيق مصافحه و دست دادن با زن نامحرم ـ به ويژه فاميل مثل دختر خاله، دختر…