وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دست دادن با زن غیر مسلمان

حکم دست دادن با زنان غیر مسلمان

حکم دست دادن با زنان غیر مسلماندست دادن با نامحرم حرام و گناه است، اینکه بهانه شود که دست ندادن سبب بی ادبی است دلیل خوبی نیست که مسلمانان با بی توجه به آداب و احکام دینی مرتکب آن شوند!، خوبست که طرف مقابل نیز اسائه ادب نکند و به عقاید…