مرور برچسب

دست بسته نماز خواندن اهل سنت

دلیل دست بسته نماز خواندن اهل سنت

دلیل دست بسته نماز خواندن اهل سنتچرا شيعيان با دست باز نماز ميخوانند ؟ مگر حضرت محمد (ص) چگونه نماز ميخوانده؟ پاسخ : قبل از پاسخ به اين سؤال لازم است معناي تكتف يا تكفير و يا همان دست بسته نماز خواندن در لغت دانسته شود و نظر ائمه…