قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

دستمال نجس

صفحه اصلی/برچسب:دستمال نجس

لباس کوچک نمازگزار و وسایل همراه نجس

لباس کوچک نمازگزار و وسایل همراه نجس مسأله 861 اگر لباسهای کوچک نماز گزار نجس باشد] مسأله 861 اگر لباسهای کوچک نماز گزار مثل عرقچین و جوراب (1) که نمی شود با آنها عورت را پوشانید نجس باشد (2)، چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست نشده باشد (3) نماز با آنها صحیح است [...]

Code Center