وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دزدی

برگرداندن مال دزدی

برگرداندن مال دزدیمطابق نظر آيت الله سيستاني ۵پرسش: اگر شخصی چیزی را دزدیده باشد و بعداً پشیمان شده می خواهد به صاحبش برگرداند ولی دسترسی ندارد. لطفاً در این زمینه حکم فرمایی؟.پاسخ: اگر از یافتن صاحبش مأیوس شده به فقیر متدین صدقه بدهد.…

حکم دزدی در کودکی و راه جبران آن

حکم دزدی در کودکی و راه جبران آن حکم دزدی در کودکی و راه جبران آندر نوشتار قبل « رد مظالم چیست و چگونه پرداخت مي شود» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.اهمیت حق الناس پرسش 572 . درباره حق الناس و حقوق…

خرید و فروش اجناس دزدی

خرید و فروش اجناس دزدی خرید و فروش اجناس دزدیدر نوشتار قبل « خرید و فروش مال غصبی» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2070 خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده (1) (باطل…

خرید و فروش غصبی

خرید و فروش غصبی خرید و فروش غصبیمسأله 2064 فروختن مال غصبی (1) باطل است (2) و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند (3). (1) (گلپایگانی)، (صافی): اگر مالک آن، معامله را رد کرد.. (فاضل): فروختن مال دیگری، اگر مالک…