وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دزدی از کافر

تصرف و استفاده از اموال کفار و غیر مسلمان ها

تصرف و استفاده از اموال کفار و غیر مسلمان هاحضرت آیت الله مکارم شیرازیغصب مال هندو و بت پرست پرسش : آیا می شود مال هندو یا بت پرست یا کافر را غصب نمود؟ پاسخ : در صورتیکه کافرحربی نباشد جایز نیست.تملک اموال کافر حربی پرسش : آیا…