تصرف و استفاده از اموال کفار و غیر مسلمان ها

تصرف و استفاده از اموال کفار و غیر مسلمان ها حضرت آیت الله مکارم شیرازی غصب مال هندو و بت پرست [مراوده با کفار] پرسش : آیا می شود مال هندو یا بت پرست یا کافر را غصب نمود؟ پاسخ : در صورتیکه کافرحربی نباشد جایز نیست. تملک اموال کافر حربی [معامله با کفار] پرسش [...]