وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

درصد

مقدار سود اسلامی چقدر است

مقدار سود اسلامی چقدر است مقدار سود اسلامی چقدر استمطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟ ج: سود گرفتن حدّ معيّنی ندارد، بنا بر اين تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد،…