وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دراز کشیده

کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند

کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند در نوشتار قبل حکم «نماز خواندن بر روي صندلي« مطرح شد از اینجا کلیک کنید و حتما در تکمیل بحث بخوانید.مسأله 969 اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود باید بنشیند (1) و اگر از نشستن هم (2) عاجز شود باید…