مرور برچسب

درآمد بازاريابي شبكه اي

حكم درآمد كسب شده از بازاريابي شبكه اي

حكم درآمد كسب شده از بازاريابي شبكه ايآيت الله العظمی مكارم شيرازيسوال: سؤال دوم: بعضی عضو این شبکه ها بودند و خود را کنار کشیدند و سؤال می کنند که درآمدهایی که داشته اند حکمش چیست و با اموالی که به دست آورده اند چه کار…