وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دام

احکام شکار کردن با اسلحه

احکام شکار کردن با اسلحه احکام شکار کردن با اسلحهدر نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2584 حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی و حیوان حلال گوشتی که…