حكم خواندن رمان و داستان شهوت انگيز

حكم خواندن رمان و داستان شهوت انگيز حكم خواندن رمان و داستان شهوت انگيز در نوشتار قبل حکم خواند مطالب شهوت انگیز در روزه بیان شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. داستان هاى شهوانى پرسش 83. آيا خواندن داستان هاى تحريك كننده جنسى اشكال دارد؟ همه مراجع: اگر باعث تحريك شهوت گردد، خواندن آن جايز [...]