وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

داخل گوش

قسمتی از بدن در غسل شسته نشده باشد

قسمتی از بدن در غسل شسته نشده باشد در نوشتار قبل حکم مانع در غسل مطرح شد در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 374 اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند، (1) غسل باطل است، ولی شستن جاهایی از بدن…