ورود به مسجد در حال حيض و جنابت

 ورود به مسجد در حال حيض و جنابت مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء‌ سايت هدانا از دفتر حضرت آيت الله خامنه اي موضوع: احکام بانوان شماره استفتاء: 604658 سوال:  حکم ورود حائض و جنب به مسجد در فروض زیر چگونه است: الف)- مسجد دو در دارد، شخص از یک در وارد و از [...]