مرور برچسب

دابه الارض

دابه الارض کیست

دابه الارض کیست مى توان از «دابة الارض» مفهوم کلى ترى را استفاده کرد که بر هر یک از پیشوایان بزرگ، که در آخر زمان قیام و حرکت فوق العاده مى کنند، و حق و باطل و مؤمن و کافر را از هم مشخص مى سازند منطبق مى شود.«دابّه» به معنى…