مرور برچسب

دائم الوضو

دستورالعملی روایی برای داشتن عمر طولانی

دستورالعملی روایی برای داشتن عمر طولانی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرمایند :زیاد وضو بگیر تا خدا عمرت را طولانی کند اگر توانستی شب و روز با وضو باشی این کار را بکن ، زیرا اگر در حال طهارت بمیری شهید خواهی بود.منبع :…

تاثير دائم الوضو بودن در موفقيت

تاثير دائم الوضو بودن در موفقيت در روايات بسيار تاكيدشده كه مومنان همواره با وضو باشند يكي از آثار دائم الوضو بودن اينست كه كارهاي مهم و دشوار براي انسان هموار مي شود. از روايتي كه در ادامه مي آيد بخوبي استفاده مي شود كه علت عدم موفقيت در…