مرور برچسب

خون لثه

ایا خون لثه روزه را باطل میکند

ایا خون لثه روزه را باطل میکند               حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم فرو بردن خون لثه در حین روزه داری پرسش : چنانچه فردی بیماری لثه داشته باشد و دائما از لثه ی او خون خارج می شود، فرو بردن خون در حین روزه چه حکمی دارد؟ پاسخ :…

حكم خونابه جوش ها چيست

حكم خونابه جوش ها چيست حكم خونابه جوش ها چيستمسأله 104 زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود، اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است، (1) پاک می‌باشد. (1) (بهجت:) و به آن خون زرد نیز نگویند پاک است، امّا اگر قبلًا…

حکم خون لثه و دندان

حکم خون لثه و دندان حکم خون لثه و دندانمسأله 100 خونی که از لای دندان‌ها می‌آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، (1) پاک است (2) و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد (3). (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اجتناب از آب…