مرور برچسب

خون كمتر از سه روز

اگر خونريزي اندكي از سه روز كمتر باشد

اگر خونريزي اندكي از سه روز كمتر باشدمسأله ۴۳۸ ـ مدّت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی‏شود، و اگر مختصری هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست. مسأله ۴۳۹ ـ باید سه روز اوّل حیض پشت سر هم باشد، پس اگر مثلاً دو روز خون ببیند و یک روز پاک…