اگر خونريزي اندكي از سه روز كمتر باشد

اگر خونريزي اندكي از سه روز كمتر باشد مطابق نظر آيت الله سيستاني مسأله ۴۳۸ ـ مدّت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی‏شود، و اگر مختصری هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست. مسأله ۴۳۹ ـ باید سه روز اوّل حیض پشت سر هم باشد، پس اگر [...]