وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خون حيض

خون حيض كمتر از درهم روي لباس

خون حيض كمتر از درهم روي لباس بخشودگى خون حيض پرسش 113 . اگر خون حيض و نفاس و استحاضه به مقدار كمتر از درهم (تقريبا كمتر از سكه پنج ريالى) در بدن يا لباس زن باشد؛ حكم آن چيست؟ آيات عظام امام و خامنه اى: اگر خون حيض و نفاس باشد، نماز باطل است…

ديدن خون سه روز پشت سر هم با نشانه حيض

ديدن خون سه روز پشت سر هم با نشانه حيضپرسش: دختری که ۳ روز پشت سر هم نشانه های حیض ببیند یا در روزهای عادت خون ببیند و پاک شود چه کار کند؟پاسخ: باید غسل حیض نماید و عبادات خود را انجام دهد.پرسش: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل…