وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خون حيض در يائسگي

ديدن خون با نشانه حيض در سن يائسگي

ديدن خون با نشانه حيض در سن يائسگي حيض در سن يائسگى پرسش 93 . اگر زن بعد از سن يائسگى خونى با نشانه هاى حيض ببيند، آيا حيض محسوب مى شود؟ همه مراجع (به جز مكارم): خير، خون حيض محسوب نمى شود؛ هر چند نشانه هاى حيض را داشته باشد. آيه اللّه …