وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خون بيش از ده روز

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست1-عادت عدديه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-عادت وقتيه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 3-عادت مضطربه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و…