وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خون بر لباس

باقی ماندن رنگ خون بر لباس

باقی ماندن رنگ خون بر لباسس: رنگ خون اگر بر لباس بماند ولى عين آن باقى نباشد، آيا پاك است؟ ج) در صورتى كه جرم خون از بين برود و رنگ باقى بماند، پاك است هر چند با شستن‌هاى بعدى از بين برود و در اين مورد ملاك نظر مكلف ولو با رجوع…