مرور برچسب

خون استحاضه

نشانه هاي خون استحاضه چيست

نشانه هاي خون استحاضه چيست در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. خون استحاضه پرسش 168 . خون استحاضه چيست؟ خون استحاضه يكى از خون هايى است كه از رحم زن خارج مى شود و زن را…