وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خونریزی دهان

حکم خون لثه و دندان

حکم خون لثه و دندان حکم خون لثه و دندانمسأله 100 خونی که از لای دندان‌ها می‌آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، (1) پاک است (2) و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد (3). (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اجتناب از آب…