خونريزي جسد و غسل ميت

خونريزي جسد و غسل ميت خونريزي جسد و غسل ميت مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 228: شخصی بر اثر تصادف یا سقوط از ارتفاع فوت کرده است و جسد او خونریزی دارد، آیا باید منتظر ماند تا خون، خود به خود یا با وسائل پزشکی بند بیاید یا این که با [...]