وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خونابه

آیا خونابه نجس است

آیا خونابه نجس استمسأله 104 زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود، اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است، (1) پاک می‌باشد. (1) (بهجت:) و به آن خون زرد نیز نگویند پاک است، امّا اگر قبلًا می‌دانستیم خون بوده ولی حالا شک ّ در…