مرور برچسب

خوردن بعد از اذان

اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟

اگر در اول اذان متوجه نباشیم اذان شده چیزی بخوریم روزه باطل است؟ در نوشتار قبل نظر مراجع عظام تقلید در باره این موضوع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و به صورت کامل بخوانیداعتماد به ساعت در وقت سحر981 - اگر…

بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد

بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد در نوشتار قبل به صورت تفصیلی حکم خوردن روزه پس از اذان صبح، یا قبل از اذان مغرب مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. سوال: در اول اذان صبح بدون توجه چیزی بخورد آیا روزه باطل می شود؟مسأله 1692…