تحقيق از تماس با دست در مواد غذايي خارجي

تحقيق از تماس با دست در مواد غذايي خارجي تحقيق از تماس با دست در مواد غذايي خارجي مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 309: آیا اساساً هنگام خرید مواد غذایی، لازم است تحقیق شود که فروشنده یا سازنده غیر مسلمان کالا آنها را لمس کرده و یا در ساخت آنها الکل [...]