مرور برچسب

خواهر زاده

ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زن

ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زن ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زندر نوشتار قبل «ازدواج های حرام مطابق نظر10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2392 انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خود با…

حکم ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زن

حکم ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده زنمسأله 2392 انسان نمی تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کند ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد راضی هستم اشکال ندارد (1) (1) (گلپایگانی )،…