مرور برچسب

خمس وسیله منزل

خمس وسایلی که استفاده نشده است

خمس وسایلی که استفاده نشده است خمس وسایلی که استفاده نشده است خمس وسایل منزل پرسش 81 . به جهت نياز وسايلى خريده ام؛ ولى با اينكه بيش از يك سال از خريد آنها مى گذرد هيچ استفاده اى نكرده ام، آيا به اينها خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع (به جز…