وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خمس هدیه

آیا هدیه خمس دارد

آیا هدیه خمس داردآیا هدیه خمس دارد ؟ اکثر فقها می فرمایند هدیه و مالی که از راه غیر درآمد بدست بیاید خمس ندارد. هر چند بهتر است اگر هدیه تا سر سال خمسی باقی باشد و از آن استفاده نشده، خمس آن پرداخت شود. در ادامه می توانید نطر مراجع را به…