مرور برچسب

خمس ميت

خمس اموال ميت

خمس اموال ميت در نوشتار قبل حکم نماز در خانه میت که خمس نمیداده بیان شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. پرسش 17 . كسى كه درآمد كسب داشته و در بين سال از دنيا مى رود، خمس مال او را چگونه حساب كنند؟ همه مراجع: اگر اموالى داشته كه متعلق…