خمس پس انداز مسكن

خمس پس انداز مسكن پرسش 64 . آيا به پولى كه جهت گرفتن وام مسكن، در بانك گذاشته مى شود و چندين سال از آن مى گذرد، خمس تعلق مى گيرد؟ آيات عظام امام، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، مكارم و وحيد: آرى، خمس دارد.1 آيات عظام بهجت، فاضل و نورى: اگر براى تهيه خانه مورد [...]