وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

خمس لپ تاپ

خمس کتاب و لپ تاپ و لوازم متفرقه

خمس کتاب و لپ تاپ و لوازم متفرقه خمس کتاب و لپ تاپ و لوازم متفرقه خمس كتاب پرسش 107 . آيا به كتاب، خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: چنانچه كتاب، مورد نياز و در شأن شخص باشد، خمس ندارد. پرسش 108 . آيا به كتاب هايى كه براى ترم هاى آينده تهيه…