مرور برچسب

خمس عیدی

خمس عيدي دولت

خمس عيدي دولت پرسش 55 . آيا عيدى و پاداشى كه دولت به كارمندان مى دهد و به صورت پول نقد و يا سكه طلا است، خمس تعلق مى گيرد؟ آيات عظام امام و خامنه اى: خير، خمس ندارد. آيات عظام بهجت و فاضل: چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط…